Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

DA.26.8.2019: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E.

Wprowadził: Marta Jałtuszyk
Data: 06 | 18 | 2019
Wydrukuj

Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
pdf Informacja z sesj otwarcia ofert 1 2019-06-27 08:51 Marta Jałtuszyk 132 KB
doc Oświadczenie-Grupa-Kapitałowa-2 2019-06-27 08:57 Marta Jałtuszyk 30 KB
pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-06-24 12:50 Marta Jałtuszyk 21 KB
pdf Odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ 2019-06-24 12:51 Marta Jałtuszyk 1 MB
xls Zał nr 1 do odpowiedzi, Zmofyfikowany załącznik Nr 5 do SIWZ 2019-06-24 12:51 Marta Jałtuszyk 15 KB
doc Zał. nr 2 do odpowiedzi 2019-06-24 12:52 Marta Jałtuszyk 14 KB
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-18 13:36 Marta Jałtuszyk 4 MB
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-18 13:36 Marta Jałtuszyk 5 MB
zip Zał. nr 1-6 do SIWZ 2019-06-18 13:37 Marta Jałtuszyk 4 MB
pdf Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2019-06-21 10:25 Marta Jałtuszyk 201 KB
pdf Wybór oferty najkorzystniejszej 2019-07-05 11:23 Marta Jałtuszyk 34 KB
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-07-24 10:15 Marta Jałtuszyk 73 KB