Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

Dane nieudostępnione

Wprowadził: Małgorzata Frączek
Data wprowadzenia: 28 | 05 | 2017
Modyfikacja: 28 | 05 | 2017
Wydrukuj

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr112,poz.1198 z późn.zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora  Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego Jana Pawła II w Łomiankach ( dostępny w zakładce BIP ICDS)