Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

5.DA.26.3.2017 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) dotycząca sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych mieszczących się na terenie Gminy Łomianki

Wprowadził: Małgorzata Frączek
Data: 03 | 21 | 2017
Wydrukuj

Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) dotycząca sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych mieszczących się na terenie Gminy Łomianki 2017-03-21 11:42 Małgorzata Frączek 1 MB
pdf Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych mieszczących się na terenie Gminy Łomianki- ( nr47704-2017) 2017-03-21 09:40 Małgorzata Frączek 734 KB
pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 6 MB
pdf Wzór umowy 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 299 KB
xls Kalkulacja cenowa 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 36 KB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA.26.3.2017 część I – Mięso i przetwory 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 2 MB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA.26.3.2017 część II – Owoce i warzywa 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 3 MB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA.26.3.2017 część III- Produkty spożywcze 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 4 MB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA.26.2017 część IV – Ryby 2017-04-21 09:42 Małgorzata Frączek 2 MB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA.26.3.2017 część V- Jaja i produkty mleczarskie 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 2 MB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA.26.3.2017 część VI – Mrożone warzywa, owoce, potrawy 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 2 MB
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ DA. 26.3.2017 część VII – Produkty garmażeryjne 2017-03-21 09:44 Małgorzata Frączek 2 MB
pdf Pytanie nr 1 od Wykonawcy 2017-03-23 09:44 Małgorzata Frączek 158 KB
pdf Pytanie nr 2 od Wykonawcy 2017-03-24 09:44 Małgorzata Frączek 44 KB
pdf Informacja z otwarcia ofert 2017-03-29 09:44 Małgorzata Frączek 1 MB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część I – Mięso i przetwory 2017-04-12 09:44 Małgorzata Frączek 40 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część II- Owoce i warzywa 2017-04-12 09:44 Małgorzata Frączek 41 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część III- Produkty spożywcze 2017-04-21 09:44 Małgorzata Frączek 46 KB
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Łomianki- Część VII- Produkty garmażeryjne 2017-04-06 09:44 Małgorzata Frączek 224 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część VI – Mrożone owoce, warzywa, potrawy 2017-04-12 09:44 Małgorzata Frączek 51 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część V- Jajka i produkty mleczarskie 2017-04-12 09:44 Małgorzata Frączek 46 KB
pdf Skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część IV- Ryby 2017-04-18 10:10 Małgorzata Frączek 447 KB
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.IV i cz. VI (zamieszczone dnia 18.05.2017) 2017-05-18 09:44 Małgorzata Frączek 180 KB
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III i cz. V( zamieszczone dnia 29.05.2017) 2017-05-29 09:44 Małgorzata Frączek 152 KB
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.II (zamieszczone dnia 18.05.2017) 2017-05-18 09:44 Małgorzata Frączek 141 KB
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.I ( zamieszczone dnia 17.05.2017) 2017-05-17 09:44 Małgorzata Frączek 142 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łomianki- Część IV- Ryby 2017-04-18 09:44 Małgorzata Frączek 445 KB
pdf Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 2017-04-18 09:44 Małgorzata Frączek 54 KB