Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

6. DA. 26.4.2017 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie Publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z przebudową Krytej Pływalni Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach w ramach zadania ” Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni”.

Wprowadził: Małgorzata Frączek
Data: 04 | 04 | 2017
Wydrukuj